zeeën van klei,
de sculpturen van brigitte rotsaert

de natuur als inspiratiebron voor haar keramiek

De natuur is doorheen de kunstgeschiedenis een rijke bron van inspiratie gebleken voor vele kunstenaars. Van Arcadische panorama’s, tot woeste zeegezichten uit de Romantiek of licht overgoten impressionistische taferelen. Steeds krijgt de natuur een andere invulling of bekleedt ze een andere rol: nu eens onderwerp vol rijkelijke flora en vergezichten, dan weer decor, maar ook metafoor of allegorie. De natuur lijkt ons in vele opzichten te overstijgen. Haar kracht is onmetelijk en haar geheimen niet te overzien. Geen wonder dat we er zo door gefascineerd zijn.

Keramiek sculpturen :: Brigitte Rotsaert
de natuur laat haar toe om harmonie en rust te vinden in de hectiek van het dagelijkse leven
Keramiek :: Brigitte Rotsaert

Ook Brigitte Rotsaert laat zich als kunstenares letterlijk en figuurlijk leiden door de natuur. De natuur is voor haar een ware bron van rust, die haar toestaat een harmonie te vinden in de hectiek van het dagelijkse leven. Uit de natuur distilleert ze verscheidene elementen die terug te vinden zijn in haar keramiek beelden, zoals organische volumes, beweging, ritme en aardse kleuren.

Ze heeft hierbij vooral aandacht voor het principe van de natuurelementen. Voornamelijk ‘aarde’ en ‘water’ komen frequent voor in haar werken. Dit uit zich niet enkel wat betreft thematiek, maar ook op vlak van materiaalkeuze en technische uitwerking.

Haar beelden zijn nooit een letterlijke weergave van de realiteit, maar een geabstraheerd geheel van elementen die ontleend werden aan de realiteit, meer bepaald aan herinneringen aan bepaalde locaties. Rotsaert baseert zich hiervoor niet op fotomateriaal, maar op reële ervaringen die ze opdoet tijdens haar reizen naar zeeën en woestijnen.

De keramiek beelden van Brigitte Rotsaert lijken op het eerste gezicht haast gebeeldhouwd. Met technieken die eigen zijn aan de keramiek bekomt ze merkwaardig genoeg een resultaat dat doet denken aan gesculpteerd massief stuk steen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze bekende kunstenaars en beeldhouwers, zoals Barbara Hepworth, Hans Jean Arp en Henri Moore onder haar grote voorbeelden uit de kunstgeschiedenis rekent. Deze gevierde beeldhouwers haalden eveneens hun inspiratie uit de natuur. Veel kwaliteiten typeren hun werk zoals een combinatie van golvende curves en sterk geometrische, strakke vlakken. Holle en bolle vormen worden gecombineerd en vormen nu eens een harmonie, dan weer staan ze in schril contrast tegenover elkaar, net zoals ook in de natuur het geval is. Dat zorgt voor intrigerende tegenstellingen die de blik van de kijker steeds opnieuw aantrekt en richting geeft.

Rotsaert kiest echter bewust voor een andere materie: klei. Ze gaat hiermee intuïtief te werk. Zo bouwt ze haar werk op door middel van stroken klei die ze aan elkaar bevestigt en die hun eigen weg zoeken. De kunstenares laat zich leiden door de materie van de klei. In dat opzicht zijn de handen van de keramist slechts antennes die de intuïtieve impulsen kanaliseren en zo de klei omzetten tot een beeldverhaal. Door de fysische verbondenheid met de materie ontstaat er als het ware een eenwording met het werk.

Rotsaerts sculpturen zijn niet louter een gevoelsmatige vertaling van haar beleving met de natuur. Ze hebben de kracht om in te werken op de verbeeldingskracht van de kijker en hem mee te voeren naar een mentale locus. Haar keramiek simuleert een sensoriële beleving, maar straalt vooral pure rust uit.