Brigitte Rotsaert - textiel:: linnen

textiel

Rotsaert is begeesterd om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ze blijft zich verdiepen in natuurlijke materialen. De interesse voor linnen was reeds lang een constante in haar leven. Verrukt door deze natuurlijke vezels weet ze nieuw leven te geven aan vlas. 

Het werk sluimert tussen nature morte en tableau vivants.

Deze beeldende kunst laat de kijker, mede door de vormgeving, aardse kleuren en afmetingen niet onverschillig. Puur natuur.

Rotsaert is passionate to face up to new challenges. She keeps studying natural materials. Her fascination with flax has been a constant factor in her life for a long time. Delighted as she is by these natural fibres, she manages to give new life to linen.

Her art could be defined somewhere between still life and living pictures.

These visual arts make sure that through design, earthly colours and size, the viewer is moved enough to feel “Pure nature”.

Brigitte Rotsaert - textiel :: linnen